Cổ phiếu DPM
Hose: DPM
VND 55,500
Thay đổi
2 (3.7%)
Khối lượng giao dịch
5,810,800
Vốn hóa
VND 22
nghìn tỷ
Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên
5,374,940
Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Giá cổ phiếu tại 15:15 Thứ 6, 20/05/2022. Nguồn: CafeF.