Cổ phiếu DPM
Hose: DPM
VND 49,500
Thay đổi
-0.7 (-1.4%)
Khối lượng giao dịch
2,631,500
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng)
34.15
Vốn hóa
VND 20
nghìn tỷ
Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên
3,191,700
Hệ số beta
0.74
Giá tham chiếu
50.2
Giá trần
53.7
Giá cao nhất
51.3
Giá mở cửa
50.3
Giá sàn
46.7
Giá thấp nhất
49.5
KL Mua
800
GT Mua
39,600,000
Room còn lại
132129979(%)
KL Bán
402,850
GT Bán
19,941,075,000
P/E
5.71(%)
EPS cơ bản
8.79
EPS pha loãng
8.79
Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Giá cổ phiếu tại 15:15 Thứ 6, 23/09/2022. Nguồn: CafeF.