Cổ phiếu DPM
Hose: DPM
VND 28,800
Thay đổi
1.6 (5.9%)
Khối lượng giao dịch
4,124,800
Vốn hóa
VND 11
nghìn tỷ
Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên
3,624,300
Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Giá cổ phiếu tại 15:15 Thứ 5, 05/08/2021. Nguồn: CafeF.