Cổ phiếu DPM
Hose: DPM
VND 33,800
Thay đổi
0.1 (0.3%)
Khối lượng giao dịch
1,023,800
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng)
34.15
Vốn hóa
VND 13
nghìn tỷ
Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên
1,193,410
Hệ số beta
0.74
Giá tham chiếu
33.7
Giá trần
36.05
Giá cao nhất
33.95
Giá mở cửa
33.7
Giá sàn
31.35
Giá thấp nhất
33.65
KL Mua
121,205
GT Mua
4,096,729,000
Room còn lại
119026471(%)
KL Bán
200,200
GT Bán
6,766,760,000
P/E
2.63(%)
EPS cơ bản
14.15
EPS pha loãng
12.84
Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Giá cổ phiếu tại 15:15 Thứ 2, 27/03/2023. Nguồn: CafeF.