Cổ phiếu DPM
Hose: DPM
VND 42,750
Thay đổi
0.75 (1.8%)
Khối lượng giao dịch
8,957,600
Vốn hóa
VND 17
nghìn tỷ
Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên
8,291,120
Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Giá cổ phiếu tại 15:15 Thứ 6, 15/10/2021. Nguồn: CafeF.