Stock Chart
Hose: VIC
VND 62,600
Thay đổi
-0.7 (-1.1%)
Khối lượng giao dịch
324,200
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng)
27.65
Vốn hóa
VND 241
nghìn tỷ
Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên
936,000
Hệ số beta
0.73
Giá tham chiếu
63.3
Giá trần
67.7
Giá cao nhất
63.3
Giá mở cửa
63
Giá sàn
58.9
Giá thấp nhất
62
KL Mua
172,345
GT Mua
10,788,797,000 (Tỷ)
Room còn lại
1391261809(%)
KL Bán
83,920
GT Bán
5,253,392,000 (Tỷ)
P/E
-513.77(%)
EPS cơ bản
-0.12
EPS pha loãng
-0.12
Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Giá cổ phiếu tại 15:15 Thứ 6, 23/09/2022. Nguồn: CafeF.