Cổ phiếu Vingroup
Hose: VIC
VND 123,600
Thay đổi
1.2 (1%)
Khối lượng giao dịch
181,750
Vốn hóa
VND 410
nghìn tỷ
Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên
301,218
Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Giá cổ phiếu tại 11:49 Thứ 5, 22/08/2019. Nguồn: CafeF.