Cổ phiếu Vincom Retail
Hose: VRE
VND 32,800
Thay đổi
0.6 (1.9%)
Khối lượng giao dịch
8,772,400
Vốn hóa
VND 73
nghìn tỷ
Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên
7,273,970
Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Giá cổ phiếu tại 14:47 Thứ 6, 23/04/2021. Nguồn: CafeF.