Stock Chart
Hose: VRE
VND 28,500
Thay đổi
-0.15 (-0.5%)
Khối lượng giao dịch
515,200
Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng)
13.98
Vốn hóa
VND 65
nghìn tỷ
Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên
1,466,620
Hệ số beta
0
Giá tham chiếu
28.65
Giá trần
30.65
Giá cao nhất
28.65
Giá mở cửa
28.25
Giá sàn
26.65
Giá thấp nhất
28.25
KL Mua
273,600
GT Mua
7,797,600,000 (Tỷ)
Room còn lại
411350074(%)
KL Bán
86,500
GT Bán
2,465,250,000 (Tỷ)
P/E
50.21(%)
EPS cơ bản
0.57
EPS pha loãng
0.57
Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Giá cổ phiếu tại 15:15 Thứ 6, 23/09/2022. Nguồn: CafeF.