Cổ phiếu Vincom Retail
Hose: VRE
VND 20,400
Thay đổi
0.4 (2%)
Khối lượng giao dịch
5,480,540
Vốn hóa
VND 46
nghìn tỷ
Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên
3,276,282
Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Giá cổ phiếu tại 15:15 Thứ 6, 27/03/2020. Nguồn: CafeF.