Cổ phiếu Vincom Retail
Hose: VRE
VND 36,900
Thay đổi
0.3 (0.8%)
Khối lượng giao dịch
7,256,800
Vốn hóa
VND 84
nghìn tỷ
Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên
6,954,780
Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Giá cổ phiếu tại 15:15 Thứ 6, 22/01/2021. Nguồn: CafeF.