Cổ phiếu Vincom Retail
Hose: VRE
VND 28,450
Thay đổi
-0.45 (-1.6%)
Khối lượng giao dịch
1,095,400
Vốn hóa
VND 65
nghìn tỷ
Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên
1,692,760
Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Giá cổ phiếu tại 15:15 Thứ 4, 29/06/2022. Nguồn: CafeF.