Cổ phiếu Vincom Retail
Hose: VRE
VND 27,800
Thay đổi
0.05 (0.2%)
Khối lượng giao dịch
1,190,690
Vốn hóa
VND 63
nghìn tỷ
Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên
4,779,549
Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Giá cổ phiếu tại 09:55 Thứ 3, 27/10/2020. Nguồn: CafeF.