Cổ phiếu Vincom Retail
Hose: VRE
VND 25,650
Thay đổi
0.55 (2.2%)
Khối lượng giao dịch
1,872,110
Vốn hóa
VND 57
nghìn tỷ
Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên
3,094,742
Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Giá cổ phiếu tại 15:15 Thứ 2, 03/08/2020. Nguồn: CafeF.