Cổ phiếu Vincom Retail
Hose: VRE
VND 31,900
Thay đổi
0 (0%)
Khối lượng giao dịch
1,498,800
Vốn hóa
VND 74
nghìn tỷ
Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên
2,829,494
Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Giá cổ phiếu tại 15:15 Thứ 3, 22/10/2019. Nguồn: CafeF.