Cổ phiếu Vincom Retail
Hose: VRE
VND 28,450
Thay đổi
0.05 (0.2%)
Khối lượng giao dịch
4,080,100
Vốn hóa
VND 65
nghìn tỷ
Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên
6,891,710
Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Giá cổ phiếu tại 15:15 Thứ 4, 22/09/2021. Nguồn: CafeF.