Cổ phiếu Vincom Retail
Hose: VRE
VND 33,100
Thay đổi
-0.5 (-1.5%)
Khối lượng giao dịch
4,567,900
Vốn hóa
VND 77
nghìn tỷ
Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên
12,178,310
Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Giá cổ phiếu tại 15:15 Thứ 6, 21/01/2022. Nguồn: CafeF.