Cổ phiếu Vincom Retail
Hose: VRE
VND 32,900
Thay đổi
0.1 (0.3%)
Khối lượng giao dịch
3,791,400
Vốn hóa
VND 75
nghìn tỷ
Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên
7,385,820
Giá cổ phiếu có độ trễ khoảng 5 giây. Giá cổ phiếu tại 11:32 Thứ 5, 17/06/2021. Nguồn: CafeF.